Pengadilan Agama Sumenep

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA SUMENEP

MAKLUMAT PELAYANAN

DEKLARASI MAKLUMAT PELAYANAN
Nomor : W13-A32/34/HM.00/1/2019

DENGAN INI KAMI SELURUH APARATUR
PENGADILAN AGAMA SUMENEP

“MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU”

SUMENEP, 14 JANUARI 2019
KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

ttd

Drs. Subhan Fauzi, S.H., M.H. >